مطالب منتشر شده در دسته ی "گزارش تصویری"

گزارش تصویری سیصد و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۲

گزارش تصویری سیصد و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۲

جلسه ۳۲۱ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه بخش دوم منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     بخش اول گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۱

گزارش تصویری سیصد و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۱

جلسه ۳۲۱ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه بخش اول منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     بخش دوم گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و بیستمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و بیستمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۲۰ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۹ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۰۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۸ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و هفدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و هفدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۷ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و شانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و شانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۶ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:   گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه از اینجا […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و پانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و پانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۵ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و چهاردهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-احیاء شب نیمه شعبان-۲

گزارش تصویری سیصد و چهاردهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-احیاء شب نیمه شعبان-۲

جلسه ۳۱۴ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه بخش دوم منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و چهاردهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-احیاء شب نیمه شعبان-۱

گزارش تصویری سیصد و چهاردهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-احیاء شب نیمه شعبان-۱

جلسه ۳۱۴ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه بخش اول منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و سیزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و سیزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۳ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و دوازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و دوازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۲ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و یازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و یازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۱ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و دهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و دهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۱۰ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

جلسه ۳۰۹ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۲

گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۲

سیصد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه بخش سوم منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     بخش اول گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۱

گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم-۱

سیصد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه بخش دوم منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:   بخش اول گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:     بخش دوم گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصد و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری سیصدمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری سیصدمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

سیصدمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری سیصدمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     گزارش خبری این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و نهمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

گزارش تصویری مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی   گزارش خبری این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و هشتمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و ششمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

مسابقات تلاوت مجلسی استان گلستان (مرحله انتخاب مردمی-نهایی) و دویست و نود و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نودمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتادمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و شصت و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و شصتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم       گزارش خبری این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم    

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »

آلبوم قاریان ...

  • یک
  • دو
  • سه
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی

«استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر» متولد ۱۳۶۷ در مشهد است که تلاوت قرآن را از سه...

کودکان و نونهالان ...

  • یک
  • دو
  • سه
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

مهد قرآنی گل های بهشت در حاشیه برگزاری کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم به منظور آموزش...