تلاوت استاد محمد زلیف عطیه از کشور عراق در جلسه ۳۱۳ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول

 

 

مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد.

گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.