بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی مباحث مطرح شده در خصوص سبک زندگی اسلامی توسط “استاد دکتر احمدی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه زمان دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۸۰K
۱ ۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۶:۴۷ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۲۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۰:۳۲ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۲۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۲:۱۱ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۲۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۵:۴۶ فایل صوتی فایل صوتی