مطالب منتشر شده در دسته ی "تماشا خانه"

کلیپ گزارشی همایش ستاره های زمین

کلیپ گزارشی همایش ستاره های زمین

کلیپ گزارشی همایش ستاره های زمین در شهرستان علی آباد کتول   برای دریافت اینجا کلیک کنید   گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری از اینجا (کلیک کنید) و ویدئو جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

ادامه مطلب »
کلیپ گزارشی جلسه ۳۹۷ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور

کلیپ گزارشی جلسه ۳۹۷ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور

  برای دریافت اینجا کلیک کنید   گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری از اینجا (کلیک کنید)، گزارش صوتی جلسه از اینجا (کلیک کنید) و ویدئو جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

ادامه مطلب »
ارائه تفسیر مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی

ارائه تفسیر مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی

ارائه تفسیر مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی در جلسه ۳۵۵ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (ارائه تفسیر مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش […]

ادامه مطلب »
تلاوت قاری ارجمند استاد علیرضا سلیمی

تلاوت قاری ارجمند استاد علیرضا سلیمی

تلاوت قاری ارجمند استاد علیرضا سلیمی در جلسه ۳۵۵ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد علیرضا سلیمی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این […]

ادامه مطلب »
تلاوت قاری ارجمند استاد علیرضا عادلی

تلاوت قاری ارجمند استاد علیرضا عادلی

تلاوت قاری بین المللی کشور پاکستان استاد علیرضا عادلی در جلسه ۳۵۵ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد علیرضا عادلی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
تلاوت قاری ارجمند سید مرتضی علوی

تلاوت قاری ارجمند سید مرتضی علوی

تلاوت قاری بین المللی کشور افغانستان استاد سید مرتضی علوی در جلسه ۳۵۵ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد سید مرتضی علوی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل […]

ادامه مطلب »
تلاوت قاری ارجمند محمد زلیف عطیه

تلاوت قاری ارجمند محمد زلیف عطیه

تلاوت قاری بین المللی کشور عراق استاد محمد زلیف عطیه در جلسه ۳۵۰ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد محمد زلیف عطیه) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل […]

ادامه مطلب »
تلاوت قاری ارجمند امیر حسین رحمتی

تلاوت قاری ارجمند امیر حسین رحمتی

تلاوت قاری بین المللی استاد سید جواد حسینی در جلسه ۳۲۶ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد سید جواد حسینی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی […]

ادامه مطلب »
تلاوت استاد سید جواد حسینی

تلاوت استاد سید جواد حسینی

تلاوت قاری بین المللی استاد سید جواد حسینی در جلسه ۳۲۱ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول   پیوند دانلود: کلیک کنید (قرائت استاد سید جواد حسینی) مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. بخش اول گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. […]

ادامه مطلب »
تلاوت استاد محمد زلیف عطیه از کشور عراق

تلاوت استاد محمد زلیف عطیه از کشور عراق

تلاوت استاد محمد زلیف عطیه از کشور عراق در جلسه ۳۱۳ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول     مشروح خبر این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل مشاهده می‌باشد. گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد. گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت […]

ادامه مطلب »
تلاوت استاد یونس عرب جزی

تلاوت استاد یونس عرب جزی

تلاوت استاد یونس عرب جزی در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد سید امیرحسین میرکریمی

تلاوت استاد سید امیرحسین میرکریمی

تلاوت استاد سید امیر حسین میرکریمی در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد مهدی جعفری

تلاوت استاد مهدی جعفری

تلاوت استاد مهدی جعفری در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد عرفان کلته

تلاوت استاد عرفان کلته

تلاوت استاد عرفان کلته در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد امیررضا پاوندی

تلاوت استاد امیررضا پاوندی

تلاوت استاد امیررضا پاوندی در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد عبدالخالق سعدی

تلاوت استاد عبدالخالق سعدی

تلاوت استاد عبدالخالق سعدی در پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی استان گلستان و کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۹۳ شهرستان علی آباد کتول به عنوان یکی از نفرات راه یافته به مرحله انتخاب مردمی    

ادامه مطلب »
تلاوت استاد علیرضا رضایی در علی آباد کتول

تلاوت استاد علیرضا رضایی در علی آباد کتول

تلاوت استاد علیرضا رضایی، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم سوره مبارکه نورآیه ۳۴ ، سوره بلد و سوره کوثر در تاریخ سه شنبه مورخه ۱۳۹۷/۳/۱ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ، مصلی امام رضا (علیه السلام) علی آباد کتول، استان گلستان تلاوت استاد علیرضا رضایی در علی آباد کتول *** مشاهده این […]

ادامه مطلب »
سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)

سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)

سخنرانی حاج علی اصغر زنگانه (مبین) با موضوع مبانی و شاخصه های سبک زندگی قرآنی در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۶ در مسجد جامع شهرستان بندرگز سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)   

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت نهم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت نهم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت نهم     

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت هفتم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت هفتم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت هفتم     

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت ششم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت ششم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت ششم     

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت پنجم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت پنجم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت پنجم     

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت چهارم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت چهارم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت چهارم     

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت سوم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت سوم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت سوم  

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت دوم

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت دوم

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت دوم     

ادامه مطلب »
فیلم کامل جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت علی آباد کتول

فیلم کامل جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت علی آباد کتول

فیلم کامل پخش شده جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت وتفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول از شبکه قران و معارف سیما این فیلم با کیفیت پایین منتشر شد است ، چنانچه تمایل به دریافت این ویدئو با کیفیت خوب دارند به واحد سمعی بصری کرسی تلاوت مراجعه فرمائید.   فیلم کامل جلسه ۱۶۱ کرسی تلاوت […]

ادامه مطلب »
مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت اول

مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت اول

با قرآنیان نام مجموعه مصاحبه ای است که در حاشیه برگزاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیرقرآن کریم شهرستان علی آباد کتول با شرکت کنندگان در این مراسم معنوی انجام می شود.   مجموعه مصاحبه های با قرآنیان – قسمت اول    

ادامه مطلب »
اجرای تواشیح برای شهدای منا در محضر رهبر انقلاب

اجرای تواشیح برای شهدای منا در محضر رهبر انقلاب

محفل انس با قرآن در حضور رهبر انقلاب. ۹۵/۳/۱۸ اجرای تواشیح درباره شهدای منا و اشک های رهبر انقلاب اجرای تواشیح برای شهدای منا در محضر رهبر انقلاب  

ادامه مطلب »
تلاوت استاد شهید حاجی حسنی در محضر رهبر انقلاب

تلاوت استاد شهید حاجی حسنی در محضر رهبر انقلاب

تلاوت قرآن کریم در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط استاد شهید حاج محسن حاجی حسنی کارگر ، ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۹ تلاوت استاد شهید حاجی حسنی در محضر رهبر انقلاب  سوره مبارکه انعام آیات ۱۵۹ تا ۱۶۵ در آپارات : کلیک کنید

ادامه مطلب »
تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم

تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم

تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول رمضان ۹۴  تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم

ادامه مطلب »
بیان زندگی نامه سرلشکر شهید امیر مرادقلی

بیان زندگی نامه سرلشکر شهید امیر مرادقلی

بیان زندگی نامه سرلشکر شهید امیر مرادقلی در چهارمین جلسه کرسی تلاوت قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول

ادامه مطلب »
بیان مباحث تفسیری توسط حجت الاسلام حکیمی

بیان مباحث تفسیری توسط حجت الاسلام حکیمی

بیان مباحث تفسیری توسط حجت الاسلام حکیمی در چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول  

ادامه مطلب »

آلبوم قاریان ...

  • یک
  • دو
  • سه
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی

«استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر» متولد ۱۳۶۷ در مشهد است که تلاوت قرآن را از سه...

کودکان و نونهالان ...

  • یک
  • دو
  • سه
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

مهد قرآنی گل های بهشت در حاشیه برگزاری کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم به منظور آموزش...