بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی مباحث تفسیری مطرح شده توسط “استاد حاج علی اصغر زنگانه (مبین)” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه زمان دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۶ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۰۱ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۱۵:۱۳ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۰۴:۲۰ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۲۰:۳۲ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۸:۴۹ فایل صوتی فایل صوتی
۶ ۱۷۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۲۹:۵۰ فایل صوتی فایل صوتی
۷ ۱۷۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۲۰:۳۶ فایل صوتی فایل صوتی
۸ ۱۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۴ فایل صوتی فایل صوتی
۹ ۱۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۳۰:۰۹ فایل صوتی فایل صوتی
۱۰ ۱۸۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۴:۲۹ فایل صوتی فایل صوتی