تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

مهد قرآنی گل های بهشت در حاشیه برگزاری کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم به منظور آموزش مفاهیم قرآنی در عناوین مخنلف به کودکان حاضر در جلسه آماده پذیرایی از کودکان شما می باشد. تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

ادامه مطلب »