بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط جناب آقای “محمد حیدری” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۴ قرآن کریم ۰۴:۴۸ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۶ قرآن کریم ۰۳:۵۰ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۷۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۷۱ قرآن کریم ۰۳:۲۲ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۷۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۷۴ قرآن کریم ۰۴:۲۳ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۸۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۸۲ قرآن کریم ۰۳:۳۹ فایل صوتی فایل صوتی
۶ ۱۸۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۸۵ قرآن کریم ۰۴:۰۷ فایل صوتی فایل صوتی