بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد رضا صدقی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ترتیل سوره ی مبارکه ی اسراء ۰۶:۴۹ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۲ قرآن کریم ۰۴:۴۷ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۳ قرآن کریم ۰۴:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۵ قرآن کریم ۰۴:۵۳ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۷ قرآن کریم ۰۴:۴۱ فایل صوتی فایل صوتی
۶ ۱۶۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۶۸ قرآن کریم ۰۳:۵۱ فایل صوتی فایل صوتی
۷ ۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۷۰ قرآن کریم ۰۴:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی
۸ ۱۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۷۵ قرآن کریم ۰۴:۵۲ فایل صوتی فایل صوتی
۹ ۱۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی ۱۲:۱۱ فایل صوتی فایل صوتی
۱۰ ۱۹۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ قرائت زیارت پیامبر اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ۱۶:۰۱ فایل صوتی فایل صوتی