بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد زهدی علیپور” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ سوره مبارکه آل عمران از آیه ۱۸۹ و سوره مبارکه نبأ از آیه ۳۱ ۱۸:۳۸ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۸۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ سوره مبارکه کهف از آیه ۱۰۷ و سوره های زلزال و قارعه ۱۵:۳۹ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۸۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ سوره مبارکه اسراء از آیه ۹ و سوره های قارعه و توحید ۲۰:۱۱ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۸۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ سوره مبارکه حشر از آیه ۱۸ و سوره مبارکه فاتحه ۲۰:۵۴ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۸۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ طرح مباحث تفسیری ۱۶:۵۵ فایل صوتی فایل صوتی