بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد سید محمدرضا محمدی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ قرائت سوره مبارکه انفال از آیه ۱ و سوره مبارکه قدر ۱۴:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ قرائت سوره مبارکه کوثر
(به درخواست حاضرین محترم)
۰۱:۱۷ فایل صوتی فایل صوتی