بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد محمد حسن خلیلی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ قرائت سوره مبارکه اسراء از آیه ۱۰۵ ۰۶:۱۹ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۷۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ترتیل صفحه ی شریفه ی ۱۷۲ قرآن کریم ۰۴:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ اجرای برنامه حفظ قرآن کریم ۱۳:۳۶ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۸۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ترتیل صفحه شریفه ۱۸۳ قرآن کریم ۰۴:۰۲ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۹۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ترتیل صفحه شریفه ۱۹۹ قرآن کریم ۰۴:۲۴ فایل صوتی فایل صوتی
۶ ۲۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ترتیل صفحه شریفه ۲۰۳ قرآن کریم ۰۴:۳۶ فایل صوتی فایل صوتی