بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد محمد شیخ” (از کشور افغانستان) در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ قرائت سوره مبارکه شعرا از آیه ۶۷ و سوره مبارکه شمس ۲۳:۲۰ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۲۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ قرائت سوره مبارکه قصص از آیه ۵ و سوره های ضحی و کوثر ۲۰:۳۱ فایل صوتی فایل صوتی