بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد محمد منصوری” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ سوره مبارکه زخرف از آیه ۸۱ و سوره مبارکه علق ۱۸:۳۸ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ سوره مبارکه نور از آیه ۳۲ و سوره مبارکه حمد ۱۳ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ سوره مبارکه انسان از آیه ۵ و سوره مبارکه کوثر ۱۴:۵۲ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ سوره مبارکه نحل از آیه ۲۳ و سوره مبارکه کوثر ۱۲:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی