بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد مسلم خدابخشی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۷۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ قرائت سوره مبارکه انبیاء از آیه ۱۰۱ و سوره مبارکه حمد ۱۳:۲۰ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۸۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ قرائت سوره مبارکه حدید و سوره مبارکه بلد ۱۴:۵۷ فایل صوتی فایل صوتی