بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد هادی تجری” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۲ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ سوره مبارکه شوری از آیه ۱۹ ۱۲:۴۸ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۷ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ سوره مبارکه نمل از آیه ۸۳ ۱۸:۲۶ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ سوره مبارکه انعام از آیه ۱۳۰ و سوره مبارکه ناس ۱۸:۱۶ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سوره مبارکه محمد (ص) از آیه ۱۸ – سوره مبارکه کوثر ۱۰:۳۲ فایل صوتی فایل صوتی
۵ ۱۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سوره مبارکه آل عمران از آیه ۱۴۴ ۱۴:۳۶ فایل صوتی فایل صوتی