بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط جناب آقای “حسین زارع بیدکی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۵ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ سوره مبارکه حجرات از آیه ۱۳ ۱۰:۵۲ فایل صوتی فایل صوتی
۱ ۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ سوره مبارکه انبیاء از آیه ۱۰۱ ۰۹:۰۵ فایل صوتی فایل صوتی