بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط جناب آقای “محمدحسن خلیلی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ قرائت سوره مبارکه انعام از آیه ۱۰۰ ۰۶:۴۹ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ترتیل صفحه شریفه ۱۷۶ قرآن کریم ۰۳:۴۴ فایل صوتی فایل صوتی
۳ ۱۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ترتیل صفحه شریفه ۱۷۸ قرآن کریم ۰۴:۰۵ فایل صوتی فایل صوتی
۴ ۱۸۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ترتیل صفحه شریفه ۱۸۶ قرآن کریم ۰۴:۳۱ فایل صوتی فایل صوتی