گزارش صوتی دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش صوتی دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

در این بخش می توانید فایل صوتی بخش های مختلف “دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم” شهرستان علی آباد کتول که در تاریخ ۲۱/خردادماه/۱۳۹۸ برگزار شد را دریافت نمایید.

ادامه مطلب »