سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)

سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)

سخنرانی حاج علی اصغر زنگانه (مبین) با موضوع مبانی و شاخصه های سبک زندگی قرآنی در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۶ در مسجد جامع شهرستان بندرگز سبک زندگی قرآنی – سخنران : حاج علی اصغر زنگانه (مبین)   

ادامه مطلب »