بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط “استاد محمد علی محمدی نژاد” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه آیات تلاوت شده زمان قرائت دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ قرائت سوره مبارکه ابراهیم از آیه ۳۱ ۱۸:۳۸ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ قرائت سوره مبارکه فصلت از آیه ۳۰ و سوره مبارکه شمس ۲۱:۱۵ فایل صوتی فایل صوتی