بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی مباحث تفسیری مطرح شده توسط “استاد سید محمد حسینی واعظ” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

ردیف شماره جلسه تاریخ جلسه زمان دریافت با کیفیت معمولی | ۴۸K دریافت با کیفیت بالا | ۱۲۸K
۱ ۱۷۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۳۰:۴۳ فایل صوتی فایل صوتی
۲ ۱۹۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۳۴:۴۲ فایل صوتی فایل صوتی