بیان زندگی نامه سرلشکر شهید امیر مرادقلی
در چهارمین جلسه کرسی تلاوت قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول
 بیان زندگی نامه سرلشکر شهید امیر مرادقلی