بیان مباحث تفسیری توسط حجت الاسلام حکیمی
در چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول
 بیان مباحث تفسیری توسط حجت الاسلام حکیمی