اولین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری اولین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری اولین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

DSC_0030

DSC_0043

DSC_0046

DSC_0053

DSC_0058

DSC_0065

DSC_0067