دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷