سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۲-۳

۲۲-۴

۲۲-۵

۲۲-۶

۲۲-۷

۲۲-۸

۲۲-۹

۲۲-۱۰

۲۲-۱

۲۲-۲