مهد قرآنی گل های بهشت در حاشیه برگزاری کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم به منظور آموزش مفاهیم قرآنی در عناوین مخنلف به کودکان حاضر در جلسه آماده پذیرایی از کودکان شما می باشد.

تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

IMG_8807 IMG_8809 IMG_8810 IMG_9102 IMG_9103 IMG_9106 IMG_9107 IMG_8798 IMG_8801 IMG_8806