پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۴۰۴۹۴ (۱۰) ۲۴۰۴۹۴ (۱) ۲۴۰۴۹۴ (۲) ۲۴۰۴۹۴ (۳) ۲۴۰۴۹۴ (۴) ۲۴۰۴۹۴ (۵) ۲۴۰۴۹۴ (۶) ۲۴۰۴۹۴ (۷) ۲۴۰۴۹۴ (۹)