ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۴۰۴۹۴ (۲) ۲۴۰۴۹۴ (۳) ۲۴۰۴۹۴ (۴) ۲۴۰۴۹۴ (۵) ۲۴۰۴۹۴ (۶) ۲۴۰۴۹۴ (۷) ۲۴۰۴۹۴ (۸) ۲۴۰۴۹۴ (۹) ۲۴۰۴۹۴ (۱)