هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۳۰۰۴۹۴ (۱۲) ۳۰۰۴۹۴ (۱۳) ۳۰۰۴۹۴ (۱۴) ۳۰۰۴۹۴ (۱۵) ۳۰۰۴۹۴ (۱۶) ۳۰۰۴۹۴ (۱) ۳۰۰۴۹۴ (۲) ۳۰۰۴۹۴ (۳) ۳۰۰۴۹۴ (۴) ۳۰۰۴۹۴ (۵) ۳۰۰۴۹۴ (۶) ۳۰۰۴۹۴ (۷) ۳۰۰۴۹۴ (۸) ۳۰۰۴۹۴ (۹) ۳۰۰۴۹۴ (۱۰) ۳۰۰۴۹۴ (۱۱)