هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۰۶۰۵۹۴ (۱) ۰۶۰۵۹۴ (۲) ۰۶۰۵۹۴ (۳) ۰۶۰۵۹۴ (۴) ۰۶۰۵۹۴ (۵) ۰۶۰۵۹۴ (۶) ۰۶۰۵۹۴ (۷) ۰۶۰۵۹۴ (۸) ۰۶۰۵۹۴ (۹) ۰۶۰۵۹۴ (۱۰) ۰۶۰۵۹۴ (۱۱) ۰۶۰۵۹۴ (۱۲) ۰۶۰۵۹۴ (۱۳) ۰۶۰۵۹۴ (۱۴) ۰۶۰۵۹۴ (۱۵) ۰۶۰۵۹۴ (۱۶) ۰۶۰۵۹۴ (۱۷)