دهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_5433 [600-450] IMG_5502 [600-450] IMG_5584 [600-450] IMG_5495 [600-450] IMG_5454 [600-450] IMG_5490 [600-450] IMG_5470 [600-450] IMG_5510 [600-450] IMG_5481 [600-450] IMG_5546 [600-450] IMG_5555 [600-450] IMG_5491 [600-450] IMG_5524 [600-450] IMG_5586 [600-450] IMG_5571 [600-450] IMG_5441 [600-450] IMG_5517 [600-450] IMG_5438 [600-450] IMG_5449 [600-450] IMG_5485 [600-450] IMG_5494 [600-450]