هجدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۰۷۹۴ (۲) ۱۴۰۷۹۴ (۳) ۱۴۰۷۹۴ (۴) ۱۴۰۷۹۴ (۵) ۱۴۰۷۹۴ (۶) ۱۴۰۷۹۴ (۷) ۱۴۰۷۹۴ (۸) ۱۴۰۷۹۴ (۱)