بیست و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۰۵۰۸۹۴ (۱)

۰۵۰۸۹۴ (۳) ۰۵۰۸۹۴ (۶) ۰۵۰۸۹۴ (۱۱) ۰۵۰۸۹۴ (۱۲) ۰۵۰۸۹۴ (۲) ۰۵۰۸۹۴ (۴) ۰۵۰۸۹۴ (۵) ۰۵۰۸۹۴ (۷) ۰۵۰۸۹۴ (۸) ۰۵۰۸۹۴ (۹) ۰۵۰۸۹۴ (۱۰) ۰۵۰۸۹۴ (۱۳) ۰۵۰۸۹۴ (۱۴)