بیست و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۶۰۸۹۴ (۵) ۲۶۰۸۹۴ (۶) ۲۶۰۸۹۴ (۷) ۲۶۰۸۹۴ (۸) ۲۶۰۸۹۴ (۹) ۲۶۰۸۹۴ (۱۰) ۲۶۰۸۹۴ (۱۱) ۲۶۰۸۹۴ (۱۲) ۲۶۰۸۹۴ (۱۳) ۲۶۰۸۹۴ (۱۴) ۲۶۰۸۹۴ (۱۵) ۲۶۰۸۹۴ (۱۶) ۲۶۰۸۹۴ (۱۷) ۲۶۰۸۹۴ (۱۸) ۲۶۰۸۹۴ (۱۹) ۲۶۰۸۹۴ (۲۰) ۲۶۰۸۹۴ (۲۱)