بیست و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۰۳۰۹۹۴ (۱) ۰۳۰۹۹۴ (۲) ۰۳۰۹۹۴ (۳) ۰۳۰۹۹۴ (۴) ۰۳۰۹۹۴ (۵) ۰۳۰۹۹۴ (۶) ۰۳۰۹۹۴ (۷) ۰۳۰۹۹۴ (۸) ۰۳۰۹۹۴ (۹) ۰۳۰۹۹۴ (۱۰) ۰۳۰۹۹۴ (۱۱) ۰۳۰۹۹۴ (۱۲) ۰۳۰۹۹۴ (۱۳) ۰۳۰۹۹۴ (۱۴) ۰۳۰۹۹۴ (۱۵) ۰۳۰۹۹۴ (۱۶)