سی و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سی و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۱۰۹۴ (۲۰) ۱۵۱۰۹۴ (۱) ۱۵۱۰۹۴ (۲) ۱۵۱۰۹۴ (۳) ۱۵۱۰۹۴ (۴) ۱۵۱۰۹۴ (۵) ۱۵۱۰۹۴ (۶) ۱۵۱۰۹۴ (۷) ۱۵۱۰۹۴ (۸) ۱۵۱۰۹۴ (۹) ۱۵۱۰۹۴ (۱۰) ۱۵۱۰۹۴ (۱۱) ۱۵۱۰۹۴ (۱۲) ۱۵۱۰۹۴ (۱۳) ۱۵۱۰۹۴ (۱۴) ۱۵۱۰۹۴ (۱۵) ۱۵۱۰۹۴ (۱۶) ۱۵۱۰۹۴ (۱۷) ۱۵۱۰۹۴ (۱۸) ۱۵۱۰۹۴ (۱۹)