سی و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سی و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_8756 [600-450] IMG_8744 [600-450] IMG_8704 [600-450] IMG_8738 [600-450] IMG_8762 [600-450] IMG_8739 [600-450] IMG_8751 [600-450] IMG_8727 [600-450] IMG_8723 [600-450] IMG_8764 [600-450] IMG_8708 [600-450] IMG_8759 [600-450] IMG_8736 [600-450] IMG_8725 [600-450]