سی و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سی و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_8883 [600-450] IMG_8885 [600-450] IMG_8889 [600-450] IMG_8891 [600-450] IMG_8896 [600-450] IMG_8902 [600-450] IMG_8903 [600-450] IMG_8905 [600-450] IMG_8906 [600-450] IMG_8911 [600-450] IMG_8919 [600-450] IMG_8927 [600-450] IMG_8929 [600-450] IMG_8871 [600-450] IMG_8878 [600-450]