سی و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سی و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_0455 [600-450] IMG_0458 [600-450] IMG_0460 [600-450] IMG_0469 [600-450] IMG_0491 [600-450] IMG_0496 [600-450] IMG_0510 [600-450] IMG_0512 [600-450] IMG_0520 [600-450] IMG_0409 [600-450] IMG_0413 [600-450] IMG_0416 [600-450] IMG_0421 [600-450] IMG_0422 [600-450] IMG_0425 [600-450] IMG_0429 [600-450] IMG_0435 (2) [600-450] IMG_0435 [600-450] IMG_0437 [600-450] IMG_0452 [600-450]