چهل و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1160 [600-450] IMG_1090 [600-450] IMG_1176 [600-450] IMG_1052 [600-450] IMG_1184 [600-450] IMG_1145 [600-450] IMG_1060 [600-450] IMG_1081 [600-450] IMG_1150 [600-450] IMG_1141 [600-450] IMG_1094 [600-450] IMG_1166 [600-450] IMG_1105 [600-450] IMG_1080 [600-450]