چهل و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1837 [600-450] IMG_1864 [600-450] IMG_1854 [600-450] IMG_1896 [600-450] IMG_1851 [600-450] IMG_1903 [600-450] IMG_1911 [600-450] IMG_1845 [600-450] IMG_1832 [600-450] IMG_1893 [600-450] IMG_1952 [600-450] IMG_1900 [600-450] IMG_1973 [600-450] IMG_1959 [600-450] IMG_1833 [600-450] IMG_1880 [600-450] IMG_1912 [600-450] IMG_1980 [600-450] IMG_1947 [600-450] IMG_1869 [600-450] IMG_1914 [600-450] IMG_1977 [600-450] IMG_1871 [600-450] IMG_1907 [600-450] IMG_1929 [600-450]