چهل و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1311 [600-450] IMG_1373 [600-450] IMG_1302 [600-450] IMG_1387 [600-450] IMG_1386 [600-450] IMG_1353 [600-450] IMG_1330 [600-450] IMG_1315 [600-450] IMG_1310 [600-450] IMG_1306 [600-450] IMG_1407 [600-450] IMG_1337 [600-450] IMG_1346 [600-450] IMG_1332 [600-450] IMG_1341 [600-450] IMG_1393 [600-450]