چهل و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1772 [600-450] IMG_1680 [600-450] IMG_1682 [600-450] IMG_1689 [600-450] IMG_1691 [600-450] IMG_1694 [600-450] IMG_1702 [600-450] IMG_1707 [600-450] IMG_1711 [600-450] IMG_1713 [600-450] IMG_1714 [600-450] IMG_1717 [600-450] IMG_1725 [600-450] IMG_1728 [600-450] IMG_1734 [600-450] IMG_1743 [600-450] IMG_1762 [600-450] IMG_1767 [600-450]