«استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر» متولد ۱۳۶۷ در مشهد است که تلاوت قرآن را از سه سالگی آغاز و سال گذشته در واقعه کشتار منا در عربستان سعودی به شهادت نائل آمد.

آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی

haji (1) haji (2) haji (3) haji (4) haji (5) haji (6) haji (7) haji (8) haji (9) haji (11) haji (12) haji (13) haji (14) haji (15) haji (16) haji (17) haji (18) haji (19) haji (20) haji (21) haji (22) haji (23) haji (24) haji (25) haji (26)