چهل و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1934 [600-450] IMG_1914 [600-450] IMG_1925 [600-450] IMG_1928 [600-450] IMG_1948 [600-450] IMG_1953 [600-450] IMG_1922 [600-450] IMG_1946 [600-450] IMG_1957 [600-450] IMG_1993 [600-450] IMG_1937 [600-450] IMG_1919 [600-450] IMG_1940 [600-450] IMG_1956 [600-450] IMG_1974 [600-450] IMG_1983 [600-450] IMG_2020 [600-450] IMG_1942 [600-450] IMG_1921 [600-450] IMG_1964 [600-450]