پنجاه و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_2199 [600-450] IMG_2200 [600-450] IMG_2204 [600-450] IMG_2208 [600-450] IMG_2211 [600-450] IMG_2215 [600-450] IMG_2169 [600-450] IMG_2173 [600-450] IMG_2174 [600-450] IMG_2177 [600-450] IMG_2179 [600-450] IMG_2181 [600-450] IMG_2182 [600-450] IMG_2190 [600-450] IMG_2195 [600-450] IMG_2198 [600-450]