در این پوستر زمانبندی اجرای جلسه معنوی کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در سطح استان را مشاهده می فرمایید. ان شاء الله در شهرستان علی آباد کتول ، هر شب ساعت ۲۲ برنامه برقرار خواهد بود.

اطلاعیه کرسی های تلاوت و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان

اطلاعیه کرسی های تلاوت و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان

۵۴۱