محفل انس با قرآن در حضور رهبر انقلاب. ۹۵/۳/۱۸ اجرای تواشیح درباره شهدای منا و اشک های رهبر انقلاب

اجرای تواشیح برای شهدای منا در محضر رهبر انقلاب

اجرای تواشیح برای شهدای منا در محضر رهبر انقلاب