پنجاه و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۵۴ (۱) ۵۴ (۲) ۵۴ (۳) ۵۴ (۴) ۵۴ (۵) ۵۴ (۶) ۵۴ (۷) ۵۴ (۸)